Amor Fati - AF Coaching - Annebet Nolen
persoonlijke ontwikkeling De wijze leider weet dat weerstand door beweeglijkheid overwonnen wordt en dat vriendelijkheid halsstarrigheid doet smelten.

persoonlijk leiderschap

Leidinggeven betekent dat men de autonomie van de ander stimuleert.

Steeds meer groeit de vraag naar persoonlijk leiderschap:
Leren als leider je eigen persoonlijkheid te hanteren als het belangrijkste instrument om jouw leidinggevende taak uit te voeren. Dit betekent dat je in staat bent zo in contact te zijn met je eigen kwaliteiten dat je ze in het dagelijks leven en in de werksituatie optimaal kan gebruiken. Je leert zo om te gaan met jezelf en de ander dat je je eigen kwaliteiten optimaal tot hun recht kan laten komen. Leidinggevenden hebben een ondersteunende functie. Zij ondersteunen degenen aan wie ze leiding geven. Zij doen dat door richting te geven aan inhoud en proces. Leidinggeven betekent dat men de autonomie van de ander stimuleert.

Je bent welkom als je wil groeien in je leiderschap. Je brengt voorbeelden uit de praktijk in. De bijeenkomsten duren maximaal anderhalf uur. Ik stel je vragen om je situatie te verhelderen en bied je oefeningen aan om inzicht te geven en (nieuwe) ervaringen op te doen. Er worden concrete handvatten aangereikt waar je direct mee aan de slag kan.